به ایده‌هایتان فرصت زندگی دهید
حمایت از فکر و اندیشه نو
به ایده‌هایتان فرصت زندگی دهید
حمایت از فکر و اندیشه نو

ایده یاب

در راستای حمایت از جوانان و توسعه ایده‌های خلاق، از طرحها و ایده‌های مرتبط با تولید و کسب و کار که پتانسیل تجاری سازی داشته و یا منجر به تولید دانش می‌شود استقبال و حمایت می‌کنیم. و تا آنجا که بتوانیم با استفاده از تمام ابزارهای خود برای موفقیت ایده شما و عملیاتی‌شدن و رسیدن به مستعدترین و بهترین بازارهای داخلی و خارجی تلاش می‌نماییم. همچنین می‌توانید طرحهای خلاقانه خود را در قالب مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار که منجر به توسعه آموزشی- فرهنگی کشور عزیزمان و توانمندسازی اجتماعی و مالی جوامع محلی می‌شود،جهت حمایت و اجرایی شدن برای ما بفرستید

ثبت ایده

لطفاً جهت ثبت ایده خود فرم زیر را پر نمایید

بازگشت به صفحه اصلی