مسئولیت اجتماعی معنای واقعی خود را در بنگاههای اقتصادی ندارد

مسئولیت اجتماعی معنای واقعی خود را در بنگاههای اقتصادی ندارد

 پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن وکشاورزی ایران درهمایش ملی برند پایدار با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی تاکنون معنای واقعی خود را در بنگاه های اقتصادی پیدا نکرده است و فقط شعار است گفت: در شرایطی که فرار مالیاتی فراوان و فساد اداری قابل توجه است، مشخص است که به پایه های مسئولیت اجتماعی و حقوق اجتماعی توجه چندانی نمی شود.

وی افزود: در اقتصادی که بیش از 50 درصد آن دولتی است مسئولیت بیشتری متوجه دولت می شود و با وجود نقش مهمتر دولت از بخش خصوصی در این امر، هنوز راهکار و دستور العمل تعریف شده ای در حوزه مسئولیت اجتماعی در دولت وجود ندارد.
نائب رئیس اتاق ایران در خصوص برندسازی بنگاههای اقتصادی گفت: برای اینکه بنگاه های اقتصادی میزان بهره وری خود را افزایش دهند  باید به برند سازی اقدام کنند، اما در حال حاضر چندان به مفهموم برندسازی در فعالیتهای اقتصادی بنگاهها توجه عمیقی نشده است.
سلطانی ادامه داد: برندهای اقتصادی در کشور بجای شناسنامه بودن شناسه هستند، این برندها در حال حاضر رنگ دارند اما به جامعه رنگ نمی دهند. و با وجود داشتن نقش، برای جامعه نقش آفرینی نمی کنند.
سلطانی با اشاره به هرم نیازهای مازلو، جریان رشد و توسعه بنگاههای اقتصادی را مانند رشد و توسعه انسانها توصیف کرد و تشریح نمود: اقتصاد ما هنوز به این مرحله نرسیده است و مفهوم مسئولیت اجتماعی از مرحله رشد و بالندگی ما جلوتر است و مفهومی پیشرو برای اقتصاد ما بشمار می آید.
وی ادامه داد پیوند برند و مسئولیت اجتماعی جای تامل و مطالعه بیشتری دارد و برگزاری همایشهایی از این دست شروع خوبی برای این امر می باشد.
سلطانی با اشاره به ضرورت خاتمه جریان واگرایی بین اجتماع و اقتصاد، بیان داشت در شرایط اقتصادی پس از تحریم و تعامل با جامعه جهانی، این شکاف خود را بیشتر نشان خواهد داد.
نائب رئیس اتاق ایران ادامه داد: مطالبات جامعه امروز ما تغییر کرده است و مطالبات و خواسته های اجتماعی شهروندان بسیار افزایش پیدا کرده است، از اینرو شکاف بین مسئولیت اجتماعی و انتظار جامعه نمایان تر می شود.
وی در پایان، اظهار امیدواری کرد در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت، مسائل و مشکلات پیشرو از این دست با برنامه‌ریزی تا اندازه ای مرتفع شود.
نخستین همایش ملی برند پایدار با رویکرد مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی چهارشنبه گذشته در مرکز همایش های صدا وسیما توسط موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر